Miten valmistella koira kokoluokan mittaamiseen?

Koira-agilityyn
marraskuu 10, 2017

 

Jotta koira pääsee kisaamaan, sille tulee määritellä koko- ja tasoluokka. Jos kaipaat lisätietoja, vieraile Suomen Agilityliiton sivuilla.

Agilitykoiran kokoluokka määritellään mittaamalla säkäkorkeus sen jälkeen, kun koira on täyttänyt 18 kuukautta ja yhden päivän. Luokkia on tällä hetkellä kolme: säkäkorkeudeltaan alle 35-senttiset kuuluvat miniluokkaan, alle 43-senttiset mediluokkaan ja 43-senttiset tai sitä suuremmat makseihin. Koiran korkeus selvitetään etsimällä lapaluiden korkein kohta (tai erityistapauksissa rintanikamien okahaarakkeiden korkein kohta) ja mittaamalla koira siitä. Kaikista tärkeintä mittaamisessa on oikean kohdan löytäminen ja mittatikun oikea asettelu. Tärkeää on myös se, miten koira seisoo (ja seisoa voi oikein vain yhdellä tavalla).

Tilanteet, joissa agilitykoiran korkeutta mitataan, halutaan asennollisesti samannäköisiksi kuin koiranäyttelykehissä on koiran tavoiteasento. Ensinnäkin koiran tulee olla liikkumatta niin, että sen anatomian näkee helposti ja analyysi on luotettava. Koiran kaulan tulee olla noin 45 asteen kulmassa. Voit aloittaa tämän asennon opettamisen tukemalla päätä ja palkitsemalla koiran herkulla.

Koira täytyy opettaa myös kosketteluun, sillä mittaavan henkilön ja ohaajan tulee voida siirtää koiran raajoja oikeaan asentoon. Yleensä paikallaoloon ja mittaukseen riittää noin puoli minuuttia kestävä aika.

Millainen on sitten oikea asento, josta kokoluokka mitataan? Ensinnäkin koiran tulee seistä ikään kuin kahden linjakkaisen ladun päällä: koiran etujalat ovat edestä katsottuna täysin vierekkäin, normaalilla leveydellä toisistaan. Liian leveä asento saattaa asettaa koiran väärään kokoluokkaan. Koiran tulee olla myös yleisesti suorassa linjassa ja painon tulee jakaantua tasaisesti neljän jalan välillä. Koira ei saa nojata esittäjään.

culture