Suomen Agilityliiton esittely

Koira-agilityyn
kesäkuu 15, 2019

 

Suomessa agilityharrastamisen asiaa edistää Suomen Agilityliitto eli SAGI. Liiton sivusto tarjoaa paljon tietoa agilitysta, sen harrastamisesta, kisaamisesta, jäsenyydestä ja muista tärkeistä aiheista liittyen agilityyn.

Vaikka agility on harrastuksena ollut olemassa jo pitkään, Suomessakin, on Suomen Agilityliitto perustettu vasta vuonna 2006. Agilityliitto on heti perustamisesta asti tehnyt valtaa työtä harrastuksen ja tietoisuuden kasvattamiseksi.

Agilityliitto mainitsee säännöissään, että sen tendenssinä on edesauttaa ja innovoida sekä kehittää agilitya urheilulajina. Agilityliitto ei halua unohtaa ihmisenkään roolia agilityharrastajana, sillä tavoitteena on kehittää myös ihmisen psyykkis-fyysistä puolta sekä sosiaalisuutta.

Eettiset arvot ovat tärkeitä Suomen Agilityliitolle. Koska agility on urheilulaji, halutaan SAGI:ssa noudattaa reilun pelin periaatteita ja tasa-arvon edistämistä. Kuten sivuilla sanotaan, toiminnan pohjana on koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

Suomen Agilityliitto on kasvanut vauhdilla ja sen toiminta on laajentunut voimakkaasti perustamisesta lähtien. Suomen Agilityliitolla on paljon jäsenyhdistyksiä eri puolilla maata. Kuten SAGI:n sivuilla informoidaan, vain rekisteröityneet yhdistykset voivat kuulua liittoon. Näiden yhdistysten tulee kuulua myös Kennelliittoon tai kuulua koirien rodun kautta siihen, ollen rotujärjestö. Myös paikallisten yhdistysten jäsenyys antaa oikeuden kuuluta Suomen Agilityliittoon.

Suomen Agilityliitto tekee laajasti yhteistyötä eri järjestöjen ja yritysten kanssa, jotka vahvistavat sen arvoja ja kannattavat agilityurheilua.

culture